ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ТА СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ А. С. МАКАРЕНКА

Про факультет

Кафедри

Кафедра української мови і літератури

40002, м. Суми, вул. Роменська, 87, каб. 335
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
(0542) 68-59-84 

semenog 08e6f 754222691

Завідувач кафедри української мови і літератури,
доктор педагогічних наук, професор – 
Семеног Олена Миколаївна.

Google Scholar logo 2015  Wikipedia logo v2  Facebook logo square

 

Склад кафедри:

Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури.
Беценко Тетяна Петрівна – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови і літератури.
Горболіс Лариса Михайлівна – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови і літератури.
Брага Ірина Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури.
Владимирова Валентина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури.
Герман Вікторія Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури.
Громова Наталія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови і літератури.
Захарова Валентина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови і літератури.
Кириленко Надія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури.
Кумеда Олена Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури.
Рудь Ольга Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури.
Черниш Анна Євгеніївна – кандидат філологічних наук, ст. викладач кафедри української мови і літератури.
Поляничко Юрій Володимирович – викладач кафедри української мови і літератури.

Кафедра української мови і літератури є потужним структурним підрозділом університету, факультету, планує і проводить свою роботу, керуючись Законами України «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017), нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом, Концепцією розвитку, планами роботи, рішеннями вчених рад університету та факультету, власним планом роботи, розробляє та забезпечує науково-методологічні й науково-методичні засади мовно-методичної бакалаврів, магістрів за освітньо-професійними програмами 014 Середня освіта «Україн-ська мова і література», 035 «Філологія», фахової підготовки докторів філософії (кандидатів філологічних наук) за освітньо-науковою програмою 035. Філологія. Українська література, кандидатів педагогічних наук –за освітньо-науковою програмою 015. Професійна освіта. 05. Документознавство.

Кафедра української мови і літератури є:

  • центром фахової підготовки студентів-бакалаврів, магістрів, що відбувається на основі глибокої диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, створення і запровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній  процес,   удосконалення робочих навчальних програм із посиленням практичної /професійної спрямованості;
  • центром науково-методичної майстерності і методичної допомоги з проблем формування ключових компетентностей, розвитку і саморозвитку мовнокомунікативної культури фахівців філологічного і нефілологічного профілю;
  • центром науково-дослідницької діяльності, що відбувається через підготовку дисертацій, розробку державних програм освіти, організацію й участь  у  конференціях з проблем лінгвістики, літературознавства, мовної, літературної освіти, виконання досліджень монографічного характеру, підготовку комплектів науково-методичної, довідкової літератури нового покоління з практико орієнтованих, мовно-методичних дисциплін для студентів, учителів, учнів, фахівців нефілологічного профілю, в тому числі на електронних носіях.

Мета діяльності кафедри визначені систематичною науковою та навчально-методичною роботою, зорієнтованою на національний та міжнародний досвід у впровадженні модерних підходів до філологічної освіти.

Кафедра української мови і літератури бачить своє призначення у вихованні і розвитку культуромовної особистості на основі поєднання фундаментальної університетської освіти з практикоорієнтованою  мовнокомунікативною підготовкою, в розвитку мовнокомунікативної культури конкурентоздатних на ринку праці вчителів-бакалаврів, учителів-магістрів, в розвитку і саморозвитку мовнокомунікативної культури викладачів української мови, фахівців вищої кваліфікації – кандидатів і докторів наук, а також мовнокомунікативної підготовки і розвитку мовної культури фахівців нефілологічного профілю, здатних до ефективної професійної діяльності, професійного розвитку і саморозвитку, соціальної і професійної мобільності, готових до неперервного продовження освіти упродовж життя.

Завдання діяльності кафедри:

  • культуромовна, літературна, методична підготовка майбутніх учителів, фахівців нефілологічного профілю;
  • здійснення науково-дослідної, культурно-освітньої роботи з юними філологами, зі студентами різних факультетів у напрямку реалізації концепції національно-патріотичного виховання, формування національно-мовної особистості;
  • проведення наукових досліджень у співпраці з іншими науковими, навчальними закладами освіти України та інших держав, шляхом координації тематики наукових робіт, організації і проведення спільних наукових заходів;

підвищення рівня українськомовної кваліфікації докторів філософії, докторів наук, педагогічних, науково-педагогічних працівників кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Facebook logo square Google Scholar logo 2015