Previous Next

«Інновації у підвищенні кваліфікації»

Семінар – практикум «Інновації у підвищенні кваліфікації» відбувся 11 березня 2020 року в СумДПУ імені А. С. Макаренка.

Організували і провели захід ресурсний центр професійного розвитку вчителя української мови і літератури університету та Управління державної служби якості освіти у Сумській області.

Обговорювали питання: чи варто боятися інституційного аудиту; академічна доброчесність учасників освітнього процесу; інтеграція медіаосвіти у навчальні предмети.

До виступів начальника Управління державної служби якості освіти у Сумській області Алли РЯБУХИ, першого проректора СумДПУ імені А. С. Макаренка Любові ПШЕНИЧНОЇ, завідувачки кафедри української мови і літератури університету Олени СЕМЕНОГ, доцента кафедри української мови і літератури Ольга РУДЬ, аспірантки, викладача Машинобудівного коледжу Наталії ПОНОМАРЕНКО активно долучились директори шкіл, педагогічних коледжів, учителі Сум та Сумської області, викладачі та студенти університету, вся команда Управління державної служби якості освіти у Сумській області.

Тези виступів:

• Головна місія аудиту – допомогти школам підвищити якість діяльності та сприяти зростанню суспільної довіри до освіти.
• Основні принципи культури якості освіти: – автономія; – довіра; – прозорість; – партнерство; – об’єктивність; – субсидіарність; – академічна доброчесність; – академічна свобода; – запобігання корупції.

В інституційному аудиті є чотири напрями, за якими оцінюється заклад освіти: перший – управлінська діяльність; другий – сфера оцінювання здобувачів освіти; третій – стосується викладацької діяльності, професійного розвитку, навичок комунікації; четвертий – освітнє середовище закладу освіти.

Обговорювали потребу проведення відкритих уроків, хто може бути освітнім експертом, як навчатимуть експертів, чи може громада ініціювати інституційний аудит, роль батьків та учнів у процесі проведення аудиту.

Академічна доброчесність є невід’ємною складовою забезпечення якості освітньої діяльності. Прийшли до висновку: важливо спрямовувати зміст завдань на творчу та аналітичну роботу учнів, практикувати написання тематичних творчих есе, використовувати у навчальній діяльності лише достовірні джерела інформації.

Акцентували увагу на фемінітиви, правописні моменти, медіа освітній компонент, академічні словники.

Наприклад, на "Словник української мови в 20 томах", що укладається науковцями Українського мовно-інформаційного фонду НАН України та Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України відповідно до Державної програми розвитку Національної словникової бази України.
Натепер видано друком 1-10 том (діапазон А - ОБМІЛЬ).

Електронні версії перших десяти томів тлумачного академічного "Словника української мови в 20 томах" доступні на сайтах:

Електронна версія усіх одинадцяти томів тлумачного академічного "Словника української мови" доступна на сайті Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України: www.inmo.org.ua/sum.html

Учасники обговорили питання наступних конференцій, майстер-класів, семінарів.

Глибоко вдячні Аллі Петрівні Рябусі, усій її команді за конкретні відповіді на численні запитання, усім колегам, котрі узяли активну участь в обговоренні важливих проблем.



Надрукувати