Previous Next

«Для мене синтаксис – це цілісна вишивана картина…»

«Для мене синтаксис – це цілісна вишивана картина. Міцність ниток, їхня якість – це запорука тривалого життя витвору мистецтва (мови)», – так розпочала відкрите лекційне онлайн-заняття із сучасної української літературної мови у всесвітній день вишиванки 21 травня 2020 року канд. філ. н., доц. кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка В.В. Герман.

Тему «СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ ЯК СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ОДИНИЦЯ СИНТАКСИСУ" колега розкрила, зактуалізувавши відомості про етапи формування лінгвістичної думки про складне синтаксичне ціле, окресливши проблему співвідношення складного синтаксичного цілого, складного речення, періоду й абзацу, проілюструвавши мовленнєві жанри, композиційно-тематичне членування, засоби зв’язку між компонентами складного синтаксичного цілого тощо.

Лекція пронизана авторськими міркуваннями, ілюстраціями, прикладами, авторами яких є як досвідчені фахівці нашої кафедри, так і студенти. Логічна послідовність, структурованість заняття, розподіл і взаємозв’язок окремих його частин полегшили аналіз та усвідомлення складного матеріалу.

Запитання й завдання лектора, багатий ілюстративний матеріал сприяли активізації інтелектуальної співпраці та мисленнєво-мовленнєвої діяльності студентів. Лектор не тільки констатувала, змушуючи студентів і викладачів фіксувати лекційний матеріал, а й продуктивно навчала осмислювати й засвоювати проблемні питання теми. Отже, комунікація та діалогова взаємодія були надзвичайно ефективними.

Вільне володіння матеріалом, наукова ерудиція В.В. Герман дозволили доступно, на високому науково-методичному рівні подати найскладніші питання. Розкута, щира, доброзичлива атмосфера позитивно вплинула на сприймання матеріалу студентами й колегами.

Мета лекції (окреслення й усвідомлення теоретичних засад, набуття практичних навичок щодо потрактування структурно-семантичної одиниці синтаксису вищого порядку – складного синтаксичного цілого) успішно досягнута. Відкрите онлайн-заняття сприятиме формуванню в студентів-філологів свідомого розуміння синтаксичних норм сучасної української літературної мови. Заняття підтвердило високу педагогічну майстерність викладача.

Глибоко вдячні В. В. Герман за повагу до синтаксису і тісну взаємодію з учасниками заходу.

Завідувач кафедри української мови і літератури,
доктор педагогічних наук, професор О.М. Семеног


Аліна Некрасова,
студентка 4 курсу:

  • «На цьому лекційному занятті ми, студенти вже 4 року навчання, вкотре переконалися, що синтаксис – це, беззаперечно, основа наших ґрунтовних філологічних знань. Разом з Вікторією Василівною ми пройшли довгий шлях цією синтаксичною стежкою – від словосполучення до складного синтаксичного цілого. Інколи було складно, але ми ніколи не здавалися. Прослухавши сьогодні таку змістовну, логічну, проілюстровану неймовірними прикладами лекцію, ми з упевненістю можемо сказати, що отримали безцінні знання, які неодмінно стануть нам у нагоді впродовж педагогічної роботи».

Вероніка Замошникова, студентка 4 курсу:

  • «Сьогоднішня відкрита лекція – наче подорож у романтичний, сентиментально-реалістичний світ якісних наукових думок. Щира дяка неймовірному лектору В. В. Герман, яка стала нам наставником на тернистому шляху вивчення рідної сучасної мови й прошла разом зі студентами загадковий синтаксичний лабіринт в історії українського мовознавства». 

Надрукувати