Новини факультету

ЄДНІСТЬ, СВОБОДА І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ, ДІАЛОГ – КЛЮЧОВІ КОНЦЕПТИ ОНЛАЙН-МАРАФОНУ ДО ДНЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ

22 січня 2022 року відбувся хвилюючий онлайн-марафон «Культура медійного діалогу в регіональному, національному та міжнародному контекстах».

Реалізація грантового проєкту "МЕДІА & Капсули" в контексті міжрегіонального науково-дослідницького партнерства

19 січня 2022 року на засіданні вченої ради КЗВО «Луцький педагогічний коледж» було представлено результати дослідно-експериментальної роботи коледжу та Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, що здійснюється відповідно до угоди про науково-методичну співпрацю.

Культура пам’яті та громадянська освіта на уроках німецької мови

27 грудня 2021 р. за підтримки Europäische Akademie Berlin e.V. було проведено семінар "Культура пам’яті та громадянська освіта на уроках німецької мови", в якому взяли участь 14 вчителів та викладачів закладів вищої освіти м. Сум та Сумської області (м. Охтирка та м. Ромни).

Про цифрові корпусні технології і цифрову безпеку на засіданні творчої спільноти «МЕДІАВЧИТЕЛЬ»

На Щедрий вечір команда грантового проєкту провела актуальний вебінар.

Співпраця з Управлінням Державної служби якості освіти у Сумській області

На кафедрі української мови і літератури реалізуються грантові проєкти з інфомедійної грамотності. Серед експертів проєктів - Управління державної служби якості освіти в Україні в Сумській області.

Студентська наукова лабораторія методики навчання іноземних мов і культур вітає своїх дослідників із публікацією у фаховому виданні категорії Б.

Студентська наукова лабораторія методики навчання іноземних мов і культур вітає своїх дослідників із публікацією у фаховому виданні категорії Б.

Міжуніверситетська науково-дослідна лабораторія сучасних технологій навчання іноземних мов і культур (керівник лабораторії – к.пед.н., доцент Г.І.Подосиннікова) і Студентська наукова лабораторія методики навчання іноземних мов і культур кафедри англійської філології та лінгводидактики вітає членів лабораторії, наразі вже випускниць освітніх програм за спеціальністю 014 Середня освіта. Мова і література (англійська) спеціалізація 014.021 Англійська мова і література Юлію Панченко,Валерію Попову і доцента кафедри Ганну Подосиннікову із публікацією наукової статті «Формування англомовної лексичної компетентності з використанням текстів казок в учнів молодшої школи» у науково-методичному журналі «Іноземні мови» (№4/2021, http://fl.knlu.edu.ua/article/view/248295) – єдиному в Україні передплатному фаховому виданні категорії Б у галузі педагогічних наук, яке публікує результати оригінальних теоретичних і прикладних наукових досліджень з актуальних проблем методики навчання іноземних мов і культур, що проходять перевірку на плагіат і двостороннє «сліпе» рецензування, http://fl.knlu.edu.ua/about.

Засідання творчої спільноти "Медіавчитель"

23 грудня 2021 року відбувся черговий вебінар за грантом "Медіакапсули".

Вітання з Різдвом

Шановні колеги, від імені кафедри теорії та практики романо-германських вітаємо Вас із Різдвом!

Захисти кваліфікаційних робіт магістрантів за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

10 та 21 грудня 2021 року на факультеті іноземної та слов’янської філології СумДПУ імені А.С. Макаренка у дистанційному режимі відбулися захисти кваліфікаційних робіт магістрантів за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Англійська мова і література) спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) заочної та денної форми навчання.

Меню