Новини факультету

«Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі»

«Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі»

30 листопада 2021 року відбулася ІV Міжнародна науково-практична інтернет конференція викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів «Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі» на базі кафедр практики англійської мови та германської філології, яка була присвячена проблемам сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов.

Гостьова лекція «До проблеми сучасної орфонімії та принципу градаційності в українській лінгводидактиці»

29 листопада 2021 року для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта.

Круглий стіл «Моніторинг та удосконалення освітніх програм»

На факультеті іноземної та слов′янської філології приділяється велика увага удосконаленню й оновленню освітніх програм (ОП), за якими навчаються здобувачі вищої освіти.

Оновлення освітніх програм за спеціальністю 014 Середня освіта. Українська мова і література галузі знань 01 Освіта / Педагогіка першого та другого рівнів

Упродовж вересня – листопада 2021 року кафедра української мови і літератури  провела низку засідань кафедри, експертних рад стейкхолдерів, дискусійних платформ, вебінарів з метою оновлення освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти галузь знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальність 014 Середня освіта. Українська мова і література.

Міжрегіональний проєкт «Співпраця зі стейкхолдерами»

У межах міжрегіонального проекту «СПІВПРАЦЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ» у КЗВО «Луцький педагогічний коледж» триває цикл гостьових лекцій за участі доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри української мови і літератури СумДПУ імені А. С. Макаренка Олени Миколаївни Семеног.

Фахова практика майбутніх учителів-філологів в умовах нових викликів

Особливе місце у системі професійної освіти вчителя посідає фахова практика.

Засідання експертної ради стейкхолдерів ОПП Середня освіта (французька та англійська мови)

17 листопада відбулося засідання експертної ради стейкхолдерів ОПП Середня освіта (французька та англійська мови).

#французи_сумдпу говорили про захист довкілля з ровесниками з Institution Saint Jude, Armentières, France

18 листопада відбулася відеозустріч студентів СумДПУ з їхніми ровесниками з Інституту святого Юди у Франції.

Майстер-клас «Правила створення презентації та виступ на науковій конференції»

Кафедра української мови і літератури продовжує плідну взаємодію з Сумським територіальним відділенням Малої академії наук України.

Меню