Пантелемон Куліш як національно-духовний феномен: аспекти сучасного наукового осмислення (20.03.2019)

Всеукраїнська краєзнавча науково-практична конференція молодих учених
(до 200-річчя від дня народження П. Куліша)

20 березня в СумДПУ імені А.С Макаренка відбулася Всеукраїнська краєзнавча науково-практична конференція молодих учених (до 200- річчя від дня народження П. Куліша): «Пантелемон Куліш як національно-духовний феномен: аспекти сучасного наукового осмислення», організована доцентами кафедри української мови і літератури, кандидатами філологічних наук Кириленко Надією Іванівною та Владимировою Валентиною Миколаївною.

На пленарному та секційному засіданнях творчість видатного поета-земляка розглядалася з позиції духовних запитів сьогодення, акцентувалася увага на літературознавчому дискурсі його історико-публіцистичних праць, складній еволюції синкретичного світогляду. Молоді вчені (студенти різних вишів, слухачі Сумського територіального відділення МАН, учні гімназій та ліцеїв Сумщини) у виступах акцентували увагу на унікальності творчої постаті П. Куліша для сьогодення,державотворчому та культурологічному компонентах багатьох текстів, що актуалізуються з кожним перепрочитанням і несуть усе нові відкриття.

У контексті конференції відбулися майстер-класи «Пантелеймон Куліш» – засновник теорії «Староруського відродження» та елітаристської концепції розбудови української нації» (модератор – Корнієнко О.М., член Правління Національної організації спілки краєзнавців України, голова Сумської обласної організації); «Українська літературна класика: суголосність духовним запитам сьогодення» (модератор – Владимирова В.М.) та круглий стіл «Художньо-інтерпретаційні моделі поетичних текстів П. Куліша» (модератор – Кириленко Н.І.).