Кваліфікаційні роботи

Освітня діяльність

2022 рік
Кафедра англійської філології та лінгводидактики

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) денна форма навчання:

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) заочна форма навчання:

Меню