Про факультет

Факультет іноземної та слов'янської філології – це високий рівень педагогічно-гуманітарної підготовки, широка обізнаність із українською й світовою літературою, суміжними з філологією галузями, ґрунтовне володіння усним та писемним літературним мовленням, знання стилістики та культури мови.

Факультет іноземної та слов'янської філології було реорганізовано з Навчально-наукового інституту філології 1 вересня 2014 року. Сьогодні філологічну освіту здобувають  більше 400 студентів денної та  100 студентів заочної форми навчання.

Факультет готує висококваліфікованих, творчо обдарованих учителів та викладачів освітніх закладів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр», «аспірант».

Починаючи з 1994 року, на факультеті постійно працюють фахівці з США, Німеччини, Франції за різними програмами. Факультет має тісні зв'язки з Корпусом Миру (США), Американськими Радами, Британською Радою, Гете-інститутом, Французьким культурним центром. Студенти і викладачі факультету беруть участь у міжнародних конкурсах на отри­мання грантів на навчання в університетах США, Німеччини, Швейцарії, Франції.

Навчаючись на факультеті, студенти мають можливість:

  • продовжити навчання та стажування за кордоном;
  • отримати додаткову спеціальність (учителя іншої іноземної мови) чи спеціалізацію (редактор освітніх видань);
  • продовжити навчання в аспірантурі.

Випускники можуть працювати:

Викладачами української літератури, російської мови, документознавцями отримавши ступінь «доктор філософії»); учителями та викладачами української мови і літератури,  російської мови, зарубіжної літератури, англійської мови, німецької мови (на базі ОР «магістр»); учителями української мови і літератури, зарубіжної літератури, російської, англійської, німецької, французької мов (на базі ОР «бакалавр»); редакторами освітніх видань; діловодами; перекладачами.

Меню