Звіти наукових гуртків та проблемних груп

«Фольклорні традиції Сумщини»; керівник – к.ф.н., доцент Кириленко Н.І.

Протягом звітного періоду:

 1. Проведено фольклорну конференцію «Шляхами легенд».
 2. Підготовлено до друку збірник «Польові дослідження фольклору Сумщини».
 3. Підготовлено до друку збірник наукових праць студентів «Актуальні питання літератури і фольклору».
 4. Організовано екскурсії студентів до Сумського обласного краєзнавчого музею на виставку «Весільна обрядовість Сумщини».
 5. Проведено засідання гуртка на тему «Фольклорна обрядовість Сумщини».
 6. Зібрано матеріал із дитячого фольклору в Сумській області.
 7. Поповнено електронну бібліотеку лабораторії літературного краєзнавства.
 8. Проведено майстер-клас «Оповідальна творчість українців» для студентів, викладачів, учителів, учнів МАН.
 9. Підготовлено доповіді студентів на Міжнародну наукову інтернет-конференцію «Філологія, лінгводидактика в науковому дискурсі».
 10. Підготовлено доповіді студентів на наукову Всеукраїнську конференцію, присвячену О. Потебні.
 11. Підготовлено до друку збірник «Літературна студентська творчість для дітей».
 12. Підготовлено доповіді студентів на Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Інновації в освіті та педагогічна майстерність учителя-словесника».
 13. Захищено кваліфікаційні роботи «Етнопсихологічні коди у прозі Дочинця» (Зякун А.), «Барокові риси в літописах 18 ст.» (Німенко Н.), «Художньо-стильові особливості перекладів М. Лукаша» (Воропай О.).

Меню