«Академічна культура дослідника»; керівник – д.п.н., професор Семеног О.М.

Напрям діяльності: здійснення наукових досліджень та прикладних розробок з питань формування академічної культури дослідника.

Основні завдання:

 • проведення теоретичних та експериментальних досліджень актуальних проблем формування академічної культури суб'єктів дослідницького навчання;
 • науково-методичне забезпечення формування академічної культури дослідника (учнів старшої школи, бакалаврів, магістрів);
 • використання результатів досліджень у процесі підготовки бакалаврів, магістрів;
 • організація наукових досліджень, проведення науково-методичних конференцій, семінарів, нарад у співпраці з установами Національної академії педагогічних наук України, вищими навчальними закладами, закладами післядипломної освіти та загальноосвітніми школами.

Опис діяльності, результативність роботи.

Закінчено розробку проєкту на тему «Формування громадянської компетентності на уроках української мови у 10 класі. Приходько Марина здобула перше місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з методики навчання української мови і літератури (м.Умань, 2019) Виконуються магістерські роботи.

Виконуються спільні проєкти з:

 • кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», відділом теорії і практики педагогічної освіти імені академіка ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України з актуальних проблем педагогічної майстерності,
 • кафедрою стилістики української мови НПУ імені М. П. Драгоманова – підготовки програм з української мови для старшокласників;
 • Загальноукраїнським центром словникарства УМІФ НАН України –проєкт «Словникова культура дослідника».
 • Сумським територіальним відділенням Малої академії наук України - проєкт «Основи академічної/наукової мовної культури» для вчителів, керівників робіт слухачів МАН».
 • Спільно з кафедрою соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (кер. Жук М.В.) реалізується пілотний телекомунікаційний проєкт для учнів 1-2 класів «Дорожні карти Нової української школи (від теорії до практичних проектів)», мета якого: формування українськомовної компетентності школярів різних регіонів України.

Учасники: Шосткинська спеціалізована школи І ступеня № 13 Сумської області (В.Балицька) та НВК «Гуцульщина» Рожнівський Ліцей Івано-Франківської області (О.Радиш).

Студенти беруть участь у проєкті.

Проведено тематичні виставки, Свято українського словника, День української мови і писемності, конференції.

Із ВНЗ та установами (а також із закладами, з якими підписані угоди про наукову співпрацю у попередні роки: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Луцький педагогічний коледж, Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені М. Грушевського, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника»; Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ).

міжнародні «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» (Суми, 17.05. 2019р.); «Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті» (12 грудня 2019 р.); «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства» (14.02.2019 р.); «Філологія, лінгводидактика, професійна комунікація в науковому дискурсі» (7.11 2019 року); усеукраїнську («Інновації в освіті та педагогічна майстерність учителя-словесника» (24-25.10 2019 р.)) конференції, майстер-класи.

Проведено зустрічі із заслуженою вчителькою України Калинич О., заняття із начальником Державної служби якості в Сумські області Рябухою А.П.

Підготовлено збірників наукових конференцій – 3.

Діяльність гуртка висвітлювалась на головній сторінці університету, в соціальних мережах, а також на сайтах таких закладів та установ:

 • Чернівецький національний університет;
 • Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет».
 • Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ),
 • Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені М. Грушевського.