ІV Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Діалог мов і культур у сучасному освітньому просторі»

ІV Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Діалог мов і культур у сучасному освітньому просторі»

12 листопада 2020 р. на базі кафедри германської філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка відбулася щорічна ІV Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «ДІАЛОГ МОВ І КУЛЬТУР У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ».

Метою заходу є надання можливості молодим науковцям публікувати та популяризувати свої наукові здобутки. Робота конференції проходила за такими секціями:

  1. Методика навчання іноземних мов і культур у закладах загальної середньої освіти.
  2. Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти.
  3. Актуальні питання комунікативної лінгвістики та дискурсології.
  4. Мовні системи: проблеми розвитку та функціонування в полікультурному просторі.
  5. Перспективні напрями сучасної лінгвоконцептології.
  6. Перекладацькі традиції та проблеми міжкультурної комунікації.

Цього року свої тези опублікували представники таких закладів, як: Київський національний лінгвістичний університет, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди та Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.

Дякуємо всім учасникам за плідну співпрацю та цікаві наукові роботи й чекаємо в наступному році!


Надрукувати