Новини факультету

Академічна доброчесність сучасного дослідника: мовний контекст

8 жовтня 2021 року  студенти першого та другого курсу за ОПП Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова), Середня освіта (Українська мова і література) та магістрантка 6 курсу в межах виробничої (переддипломної) практики за фахом спеціальності 035 Філологія (Українська мова та література) Аліна Зленко відвідали бінарне заняття на тему «Академічна доброчесність сучасного дослідника: мовний контекст».

Лектори: Семеног Олена Миколаївна (доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка) та Вовк Мирослава Петрівна (доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України)

Студенти мали змогу повторити набуті знання з академічної доброчесності, дізнатися більше про бібліографічну культуру та способи оформлення літературних джерел. Також з'ясували нюанси написання наукової статті та як виробити власний стиль написання підручників. За словами Вовк М.П.,«цікавим підручник робить учитель». У деяких підручниках подається суто наукова термінологія, тому учням складно засвоювати такий матеріал. Отже. учитель повинен подати його цікаво, щоб учні захопилися і залюбки опрацьовували нову тему.

Здобувачі освіти активно взаємодіяли з лекторами, мали змогу взяти участь у виконанні інтерактивних вправ.

 Лектори відповіли  на усі наші запитання.

Заняття було досить корисним і пізнавальним для першого та другого курсів. Студенти охоче сприймали інформацію та були активними упродовж всієї пари.

Дякуємо лекторам  за змістовне та інформативне заняття.

Автори: Біланова Аліна, Білоцерківець Таїсія Драновська Єлизавета, Рева Аліна, Романченко Альона, Рудика Богдан, Стрельцова Ірина, Зленко Аліна.

Меню