Новини факультету

Гостьова лекція «До проблеми сучасної орфонімії та принципу градаційності в українській лінгводидактиці»

29 листопада 2021 року для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта.

Українська мова і література Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка відбулася гостьова онлайн-лекція «До проблеми сучасної орфонімії та принципу градаційності в українській лінгводидактиці».

Гостьовий лектор: Сіранчук Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри початкової освіти Київського університету імені Бориса Грінченка Педагогічного інституту.

Онлайн-лекцію було присвячено обговоренню питань, які стосувалися:

  • сутнісних характеристик та перспектив розвитку сучасної орфонімії в українській лінгводидактиці;
  • специфіки принципу градаційності навчання української мови на прикладі використання методів тлумачення слів.

Лекторка спонукала студентів до жвавого обговорення та дискусії.

Дякуємо Сіранчук Наталії Миколаївні за актуальну лекцію, професійне і глибоке висвітлення проблеми!

Модератор: Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури, керівник науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Меню