Новини факультету

Круглий стіл «Моніторинг та удосконалення освітніх програм»

На факультеті іноземної та слов′янської філології приділяється велика увага удосконаленню й оновленню освітніх програм (ОП), за якими навчаються здобувачі вищої освіти.

Кафедра англійської філології та лінгводидактики та кафедра практики англійської мови регулярно проводять різноманітні заходи за участі викладачів, студентів факультету, вчителів, директорів загальноосвітніх шкіл міста Сум та Сумської області та інших стейкхолдерів освітнього процесу з метою модернізації існуючих освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузь знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальність 014 Середня освіта. Мова і література (англійська) спеціалізація 014.021 Англійська мова і література ОП Середня освіта (Англійська та німецька мови) та ОП Середня освіта (Англійська та французька мови).

Так, 2 листопада було проведено круглий стіл «Моніторинг та удосконалення освітніх програм», у якому брали участь учителі та представники адміністрації закладів загальної середньої освіти, декан факультету, завідувачі кафедр, гаранти освітньо-професійних програм і викладачі груп забезпечення іноземного відділення факультету, здобувачі освіти, випускники ОП. Під час обговорення були висловлені побажання й пропозиції щодо внесення змін до ОП: учителі-стекйхолдери наголосили на важливості підвищення професійної спрямованості освітніх компонентів обговорюваних ОП, розширення методичної підготовки майбутніх учителів англійської мови, посилення практичної підготовки складової педагогічної освіти (зокрема, збільшення ваги практичних дисциплін іншомовної професійної підготовки).

18 листопада відбулася нарада щодо внесення змін і корективів до чинних ОП Середня освіта (Англійська та німецька мови) та ОП Середня освіта (Англійська та французька мови) за спеціальністю 014 Середня освіта. Мова і література (англійська) спеціалізація 014.021 Англійська мова і література з метою урахування рекомендацій учасників круглого столу та інших стейкхолдерів. Робоча група у складі декана факультету іноземної та слов’янської філології Коваленка А.М., завідувача кафедри англійської філології та лінгводидактики Козлової В.В., завідувача кафедри практики англійської мови Клочко Л.І., гарантів ОП доцентів Подосиннікової Г.І. та Гуменюк І.Л. обговорила пропозиції учителів-стейкхолдерів і рекомендації представників академічної експертної спільноти, проаналізувала досвід діяльності інших університетів за ОП аналогічного профілю та затвердила зміни, які планується внести до ОП, що знаходилися у фокусі уваги учасників зустрічі.

Задля підсилення професіоналізації та практичної орієнтації, а також унікальності ОП Середня освіта (Англійська та німецька мови) й ОП Середня освіта (Англійська та французька мови) пропонується:

  • збільшення кількості годин на практичну підготовку з іноземних мов у межах дисципліни «Практика усного та писемного англійського мовлення» (1-4 навчальні семестри) з інтеграцією до неї курсу «Практична фонетика англійської мови»;
  • збільшення кількості годин на практичну підготовку з іноземних мов у межах дисципліни «Практика професійно-орієнтованого англійського мовлення» (5-8 навчальні семестри);
  • збільшення кількості годин на підготовку з дисципліни «Методика навчання іноземних мов і культур» як базового компоненту професійної підготовки;
  • уведення дисциплін із методики навчання іноземних мов до циклу вибіркових компонентів освітньої підготовки;
  • уведення дисципліни «Література Великої Британії», яка викладається англійською мовою, до складу базових компонентів професійної підготовки;
  • уведення дисциплін «Критичне читання: базовий курс» та «Критичне читання: просунутий курс», які викладаються англійською мовою, до складу вибіркових компонентів професійної підготовки.

За результатами робочої наради підготовано проекти освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузь знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальність 014 Середня освіта. Мова і література (англійська) спеціалізація 014.021 Англійська мова і література ОП Середня освіта (Англійська та німецька мови) та ОП Середня освіта (Англійська та французька мови).

Меню