Новини факультету

Проєкт словникова культура дослідника

13 вересня 2021 року у Свято українського словника - про словники Українського мовно-інформаційного фонду НАН України (директор - В.Широков) і про співпрацю Кафедра української мови і літератури СумДПУ імені А.С.Макаренка із Загальноукраїнський центр словникарства УМІФ НАН України (керівник - Маргарита Надутенко) звітуємось на засіданні круглого столу «Академічно доброчесне середовище в закладах освіти: виклики та практики»; занятті з гуртка, на занятті з мовно-методичних дисциплін, яке проводимо із докт.філософії Наталією Пономаренко.

Наша співпраця із Загальноукраїнським центром словникарства УМІФ НАН України триває за такими напpямками: формування мовнокомунікативної (термінологічної, лексикографічної) культури фахівця-дослідника; інноваційні технології у філологічній, лінгвометодичній освіті.
У 2020-2021 рр. виконуємо спільно грант «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус» (проєкт «ВИВЧАЙ ТА РОЗРІЗНЯЙ: ІНФО-МЕДІЙНА ГРАМОТНІСТЬ» IREX), у межах якого створено спільний продукт - “Віртуальну лексикографічна лабораторія «Мультимедійний словник з інфомедійної грамотності”.

Словник розміщено на серверних потужностях Українського лінгвістичного порталу (де також розміщуються й об’єкти Національної словникової бази, яку рішенням Уряду України внесено до Державного реєстру наукових об`єктів, що становлять національне надбання України). Технічну підтримку надають працівники відділу інформатики Українського мовно-інформаційного фонду, яким завідує Максим Надутенко.

Ресурсний центр професійного розвитку вчителя
Кафедра української мови і літератури СумДПУ імені А.С.Макаренка
Сумський Державний Педагогічний Університет
Факультет іноземної та слов'янської філології СумДПУ