Новини факультету

Професійний розвиток лаборантів кафедри української мови і літератури

Пишемо звіт кафедри української мови і літератури СумДПУ імені А.С.Макаренка за 2021-2022 н.р. І додаємо окремий пункт «Професійний розвиток наших лаборантів».

Ось лише кілька позицій:

  • В. Лисянська – пройшла навчання в Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти і була включена до реєстру експертів з акредитації освітніх програм.
  • А. Зленко і Лисянська В. – виконували грант з медіаграмотності “МедіаКапсули” IREX «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність».

Підвищували кваліфікацію:

  • Тренінг “Лінгвотерапія: розвиток літературних здібностей” (22 жовтня 2021 р.).
  • Тренінг “Школа майстерності розв’язання педагогічних ситуацій (12 листопада 2021 р.).
  • Тренінг «Культура роботи з науковим текстом» (23 лютого 2022 р.).
  • Тренінг «Лінгвотерапія: творчий розвиток та саморегуляція особистості» (24 лютого 2022 р.)
  • Тренінг “Навчання української мови в контексті пріоритетних компетентностей НУШ” (11 і 14 лютого 2022 р.);
  • Програма “Академічна культура дослідника в умовах воєнних реалій” (травень 2022 р.).
  • Підготовка до Національного мультимедійного тесту з української мови: проблемні питання – поради – акценти (13 квітня 2021 року).
  • «Управлінський інтелект для освітян» (червень 2022 р.).

Були учасниками щорічного вебінару «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства», присвячено Міжнародному дню рідної мови (21 лютого) та Дню філолога (25 травня), онлайн-конференціїїї “The Ukraine crisis: responses from the European higher education and research sectors” (15.06.2022). Організатори: Science for Ukraine, All European Academies (ALLEA), Kristiania University College, the International Science Council (ISC).

Узяли участь у 8 міжнародних і 6 всеукраїнських конференціях, мають 12 публікацій. Провели самостійно 8 профорієнтаційних заходів.

Меню