Новини факультету

Співпраця з Управлінням Державної служби якості освіти у Сумській області

На кафедрі української мови і літератури реалізуються грантові проєкти з інфомедійної грамотності. Серед експертів проєктів - Управління державної служби якості освіти в Україні в Сумській області.

Поради фахівців є цінними для майбутніх учителів, які невдовзі працюватимуть за новими шкільними програмами, невід"ємним складником яких є інфомедійна грамотність.

А.Рябуха, начальник управління, зазначає, що одна із складових реформи «Нова українська школа» – це вмотивовані вчителі й учні, котрі прагнуть розвиватися як гармонійні особистості з високим рівнем української мовної культури, невід'ємним складником якої є інфомедійна грамотність, уміння працювати з медіатекстом на засадах академічної доброчесності, відрізняти факти від суджень, ідентифікувати фейки та інструменти маніпуляції, протидіяти мовній ворожнечі, обґрунтовувати власну позицію з урахуванням соціальної толерантності.

Медіаосвітні проєкти «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус» і «МЕДІА&КАПСУЛИ», до яких активно долучаємось і як експерти, і як користувачі, вважаємо життєво необхідними. Імпонує те, що у проєкті беруть реальну участь представники закладів вищої, фахової передвищої, загальної середньої освіти різних регіонів, у тому числі прикордонних областей України (Суми і Сумська область, Київ, Прилуки Чернігівська область, Луцьк Волинської області, Донецька область). Учасники проєкту — студенти, вчителі, викладачі, учні, фахівці в галузі медійної комунікації, журналісти.

Серед продуктів проєкту - Віртуальна лабораторія "Мультимедійний словник з інфомедійної грамотності". Користування нею  надає освітньому процесу більшої інтерактивності: навчання є більш індивідуальним, виникає можливість вирішувати специфічні завдання за допомогою різних інтерактивних методів (мозковий штурм, проєктна робота, ситуаційні завдання тощо).

Мультимедійний словник є унікальним цифровим продуктом віртуальної взаємодії між укладачами-учасниками проєкту (науковцями, викладачами різних предметів, журналістами, вчителями, студентами) з різних населених пунктів України та зарубіжжя.

Додатково:

Мета важливого міжнародного проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність», який виконує Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки і Посольства Великої Британії в Україні, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією української преси, полягає в широкій апробації інтеграційної методики щодо розвитку в молодої людини критичного мислення, володіння уміннями орієнтуватися в інформаційній екосистемі та світовому медіасередовищі, соціалізуватися в цифровому світі.

https://www.facebook.com/SumySQEua/posts/710462833656291

Меню