Новини факультету

Студентська наукова лабораторія методики навчання іноземних мов і культур вітає своїх дослідників із публікацією у фаховому виданні категорії Б.

Студентська наукова лабораторія методики навчання іноземних мов і культур вітає своїх дослідників із публікацією у фаховому виданні категорії Б.

Міжуніверситетська науково-дослідна лабораторія сучасних технологій навчання іноземних мов і культур (керівник лабораторії – к.пед.н., доцент Г.І.Подосиннікова) і Студентська наукова лабораторія методики навчання іноземних мов і культур кафедри англійської філології та лінгводидактики вітає членів лабораторії, наразі вже випускниць освітніх програм за спеціальністю 014 Середня освіта. Мова і література (англійська) спеціалізація 014.021 Англійська мова і література Юлію Панченко,Валерію Попову і доцента кафедри Ганну Подосиннікову із публікацією наукової статті «Формування англомовної лексичної компетентності з використанням текстів казок в учнів молодшої школи» у науково-методичному журналі «Іноземні мови» (№4/2021, http://fl.knlu.edu.ua/article/view/248295) – єдиному в Україні передплатному фаховому виданні категорії Б у галузі педагогічних наук, яке публікує результати оригінальних теоретичних і прикладних наукових досліджень з актуальних проблем методики навчання іноземних мов і культур, що проходять перевірку на плагіат і двостороннє «сліпе» рецензування, http://fl.knlu.edu.ua/about.

Статтю написано на матеріалі праці, яка отримала відзнаку журі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2020-2021н.р.), та подано до публікації за особистим запрошенням голови конкурсної комісії, головного редактора журналу д.пед.н., професора В.В.Черниш, завідувача кафедри педагогіки, методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету.

Дуже вдячні шановній Валентині Василівні за запрошення та плідну партнерську співпрацю з викладачами, аспірантами та студентами кафедри педагогіки, методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій КНЛУ на майданчику Міжуніверситетської науково-дослідної лабораторії сучасних технологій навчання іноземних мов і культур.

Бажаємо подальших наукових досягнень усім членам лабораторії та запрошуємо майбутніх учителів англійської мови, які навчаються на освітніх програмах кафедри англійської філології та лінгводидактики факультету іноземної та слов’янської філології, залучитися до науково-методичної діяльності лабораторії!

Меню