Новини факультету

«СумДПУ імені А.С. Макаренка – макаренківська родина однодумців»

Новий навчальний рік 2021-2022 розпочався для студентів першого курсу факультету іноземної та слов’янської філології,

що здобувають освіту за ОПП Середня освіта (Англійська та німецька мови), ОПП Середня освіта (Англійська та французька мови), ОПП Середня освіта (Французька та англійська мови) 014 Середня освіта (Мова і література) з лекції в.о. зав. кафедри англійської філології та лінгводидактики, к.ф.н., доцента В.В. Козлової «Вступ до спеціальності» на тему: «Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка – макаренківська родина однодумців».

Першокурсникам було представлено стратегічну позицію, цінності, місію та візію СумДПУ імені А.С. Макаренка, що позиціонується як провідний навчально-науковий заклад вищої освіти з підготовки педагогічних, науково-педагогічних та наукових кадрів всіх рівнів, центр педагогічної освіти Сумщини. Студенти також дізналися про історію становлення факультету іноземної та слов’янської філології, його структурні компоненти, викладацький склад кафедр, особливості навчання, а також можливості для самореалізації.