Новини факультету

Українська мова як іноземна: освітні практики

Кафедра української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка здійснює підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників.

Упродовж вересня‒жовтня 2021 року підвищення кваліфікації (стажування) проходять викладачі кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету Циганок Ганна Миколаївна, к.філол.н., ст.викладач, Лущик Юлія Миколаївна, к.пед.н., доцент, Пікулицька Людмила Володимирівна, ст.викладач.

Тема стажування ‒ Українська мова як іноземна: освітні практики у ЗВО. Передбачено 6 кредитів, 180 годин.

Завдання індивідуального плану викладачів розглянуто на засіданні кафедри української мови і літератури. Наукові консультанти програм - проф. Семеног О.М., доц. Громова Н.В., доц. Герман В.В.

Упродовж вересня-жовтня 2021 року викладачі кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету вивчали відповідну документацію, провели заняття з магістрантами «Українська мова як іноземна в полілінгвальних групах».

Викладачі СНАУ ділилися із слухачами важливим науковим досвідом. Магістранти мали змогу дізнатися, як укладаються навчальні програми для іноземних студентів (профілі навчання, кількість годин, поточний контроль, форми завдань тощо), якою є мета і тематика вивчення дисципліни «Українська мова як іноземна», які вимоги та рівні володіння мовою існують взагалі. Також студенти-магістранти мали можливість поставити спікерам запитання. Цікаво було почути інформацію щодо найлегших і найскладніших тем для іноземців у межах зазначеної дисципліни, про форми, методи і прийоми роботи на заняттях, про етапи та особливості вивчення лексики і граматики як невід'ємних моментів мовленнєвої діяльності тощо. Окрім цього, ми дізналися про те, як мотивувати іноземних студентів до навчання й знаходити індивідуальний підхід до кожного.

У змісті стажування враховуємо відповідні положення Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, законодавчо-нормативні документи, а також положення Професійного стандарту групи професій «Викладачі закладів вищої освіти».

Аліна Зленко, Олена Ковтуненко ‒ магістрантки факультету іноземної та слов’янської філології

Меню