Новини факультету

Успішне завершення курсу DLL4 у міжнародній програмі Goethe-Institut «Deutsch lehren lernen»

Керівництво Факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та кафедра германської філології вітає студентів третього курсу з успішним завершенням курсу DLL4 «Aufgaben, Übungen, Interaktion» у міжнародній програмі Goethe-Institut «Deutsch lehren lernen» («Вчимося навчати німецької»): Валерію Бугаєвську, Олену Виниченко, Ганну Логвіненко, Марину Ніконець, Поліну Павленко, Анастасію Проніну, Ігоря Строгонова та Євгенію Щербак.

Участь студентів у міжнародній програмі «Deutsch lehren lernen» («Вчимося навчати німецької») проходила у межах виконання Угоди про кооперацію між Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка та Goethe-Institut в Україні, підписаної 20-го листопада 2020 р.. Таким чином, університет успішно приєднався до міжнародної мережі з понад 60 університетів, які інтегрують курси DLL у навчальну програму фахової підготовки майбутніх вчителів німецької мови як іноземної.

Програма відповідає найвищим сучасним стандартам фахової підготовки майбутніх вчителів з огляду на її орієнтацію на компетентності, необхідні для викладання іноземної мови; на її практичну зорієнтованість на навчання іноземних мов; її мультимедійність; її стандартизованість; її прозорість щодо вимог до учасників, цілей, форматів, обсягу, тривалості та завершення курсу; її наукового супроводу; її актуальності та апробованості. Інновативність програми полягає у зміцненні партнерського та кооперативного підходу до навчального процесу, у посиленні науково-дослідницької діяльності методичного спрямування, у запровадженні практично-зорієнтованої підготовки майбутніх вчителів німецької мови як іноземної до майбутньої професії за рахунок обов’язкового виконання практично-дослідницьких проєктів (Praxiserkundungsprojekte (PEP)). Безперечною перевагою курсу DLL є використання методу комунікативних завдань у викладанні іноземних мов та комунікативне спрямування занять з іноземної мови.

Проходження тьюторованого курсу DLL4 «Aufgaben, Übungen, Interaktion» відбувалося на основі концепції змішаного навчання: студенти працювали самостійно в режимі он-лайн на навчальній платформі Goethe-Institut та на заняттях з викладачем кафедри германської філології. Практично-дослідницькі проєкти (PEP) реалізовувалися під час проходження студентами виробничої педагогічної практики у ЗЗСО м. Суми та регіону.

Дякуємо усім нашим стейкхолдерам та партнерам, які забезпечили успішне проходження та завершення курсу!

Нагадаємо, що у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка здобувачі вищої освіти можуть пройти три з шести базових модулів DLL та отримати підтвердження успішної участі у курсі від Goethe-Institut в Україні, що підвищує їхню конкурентоспроможність як в Україні, так і за кордоном.