Новини факультету

Вибірковий курс «Сучасні крос-культурні комунікації в освітньому процесі» сприяє формуванню міжкультурної компетентності студентів магістерської освітньої програми

01.12.2023 у групі 351 ОП Середня освіта (Англійська мова і література) Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська)) магістерського рівня (гарант - к.ф.н., доц. Багацька О.В.) було проведено фінальне заняття з вибіркового компоненту «Сучасні крос-культурні комунікації в освітньому процесі» (розробник курсу: к.ф.н., доц. Козлова В.В.).

Курс дав студентам можливість поглибити свої знання та навички в галузі міжкультурної взаємодії в освітній сфері та був спрямований на розвиток крос-культурної компетентності студентів, яка є необхідною для успішної комунікації з представниками різних культур в умовах глобалізації.

Протягом семестру студенти ознайомилися з основними теоріями та підходами до крос-культурної комунікації, а також детально проаналізували сучасні підходи до інтерпретації вербального та невербального коду в умовах діалогу культур в освітньому процесі, обговорили етапи формування крос-культурної компетентності при вивченні іноземних мов в закладах освіти. Здобувачі освіти дослідили типи культур, схарактеризували стилі та моделі крос-культурної взаємодії, розглянули поняття когнітивної бази та типи прецедентних феноменів на прикладі англійської, української, американської та інших лінгвокультурних спільнот, розглянули картини світу в крос-культурній комунікації, проблеми крос-культурних контактів та професійну адаптацію до специфіки різних культур.

Особливу увагу було приділено можливостям використання знань з цього курсу у викладацькій діяльності. На практичних заняттях здобувачі моделювали ситуації можливих варіантів навчання лінгвокультурної компетентності, застосовували крос-культурний підхід до навчання мови, який передбачає врахування культурних особливостей та відмінностей. При формуванні кроскультурної компетентності майбутніх вчителів англійської мови в межах студентоцентрованого підходу Вікторією Вікторівною було застосовано інтерактивні методи навчання: метод case-study, мозковий штурм, ігрові методи, метод проектів, що забезпечили комунікативну спрямованість освітнього процесу.

На завершення курсу студенти продемонстрували свої проєкти – презентації на теми, які стосувалися різних аспектів крос-культурної комунікації.

Здобувачі Стеценко Маргарита, Жолоб Алла, Саннікова Валерія, Трофименко Марина при обговоренні вражень від курсу зазначили про те, що він значно збагатив їхні знання з предмету, надаючи глибший розуміння взаємодії між культурами, вдало доповнивши загальний напрям навчання, зокрема, в контексті викладання англійської мови. Курс дозволив краще збагнути культурні аспекти комунікації. Особливо цінними виявилися теми, пов'язані з нюансами міжкультурної взаємодії, культурними відмінностями у мовленні та етикеті, питання загальних стереотипів щодо різних країн. Сподобалася практична спрямованість курсу. Особливо запам’яталися інтерактивні завдання на основі перегляду фільмів та відео впродовж курсу. Було також запропоновано багато комунікативних ситуацій з одногрупниками та дискусій в межах предмету, що виявилося дуже вдалим.

Всі присутні висловили свою щиру подяку Вікторії Вікторівні за цікаві та корисні заняття, а також за можливість пізнати тонкощі міжкультурної взаємодії у дружній атмосфері взаємоповаги та підтримки.

Меню