Новини факультету

Захисти кваліфікаційних робіт магістрантів за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

10 та 21 грудня 2021 року на факультеті іноземної та слов’янської філології СумДПУ імені А.С. Макаренка у дистанційному режимі відбулися захисти кваліфікаційних робіт магістрантів за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Англійська мова і література) спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) заочної та денної форми навчання.

Цього року вперше у складі екзаменаційної комісії крім доцентів кафедри англійської філології та лінгводидактики (голова комісії: Козлова В.В., члени: Багацька О.В., Подосиннікова Г.І.) працювала представник роботодавців, вчитель англійської мови вищої категорії, старший вчитель КУ Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів №9, м. Суми – О.В. Денщикова. Оксана Володимирівна відзначила високий рівень виконання магістерських робіт, їх актуальність та практичну значущість, а також рівень підготовки здобувачів освіти, що продемонстрували здатність чітко формулювати науковий апарат, логічно вибудовувати траєкторію наукової розвідки, вичерпано відповідати на поставлені в процесі обговорення питання.

Щиро вітаємо магістрів та їхніх наукових керівників з успішним захистом! Бажаємо професійної реалізації на освітянській ниві, нових здобутків та перемог!

Меню