Новини факультету

Залучення зовнішніх стейкхолдерів до освітнього процесу на кафедрі англійської філології та лінгводидактики

2 грудня 2021 року задля урізноманітнення форм проведення практичних занять з дисциплін циклу професійної підготовки зокрема ОК «Вступ до спеціальності» ОПП Середня освіта (Англійська та німецька мови), ОПП Середня освіта (Англійська та французька мови) першого рівня «Бакалавр», на гостьове практичне заняття за темою «Характеристика сучасного вчителя іноземних мов» (викладач дисципліни доц. ВВ. Козлова) було запрошено професіонала-практика – заступника директора Сумської класичної гімназії, спеціаліста вищої категорії «Вчитель-методист», вчителя англійської мови Пушко Ірину Ігорівну.

Обговорювали загальні вимоги до професійних та особистісних якостей сучасного вчителя, проблему професійного самовдосконалення та саморозвитку вчителя іноземних мов. Намагалися знайти відповіді на питання про роль культури мовлення для майбутнього фахівця та про фактори, що визначають комунікативний портрет конкурентоспроможного фахівця, яким принципам має відповідати навчання іноземній мові в умовах нової української школи, яким повинен бути рівень професійно-педагогічної культури сучасного вчителя іноземних мов.

Здобувачі активно дискутували, висловлювали свої думки, ставили питання спікерці. Ірина Ігорівна зазначила, що найголовнішими якостями вчителя є толерантність, знання мови, постійне самовдосконалення, гарний зовнішній вигляд, доброта, почуття гумору, знання методики викладання. З використанням ІТ інструменту Mentimetre студенти визначили рейтинг професійно-особистісних здібностей сучасного вчителя іноземної мови. «Зустріч видалася корисною, було дійсно цікаво дізнатися про досвід знаного професіонала», зазначила Самсоненко Анна. «Завдяки цьому заняттю ми зрозуміли, що важливим для сучасного вчителя іноземної мови є вміння зацікавити учнів та зробити так, щоб вони отримували задоволення від кожного уроку», зауважила Аделія Нємчунова.

У якості завдання для самостійної роботи було запропоновано створити інтелект-карту «Безперервний професійний розвиток вчителя іноземних мов» та змоделювати свій майбутній педагогічний портрет з врахуванням таких аспектів як професійно-педагогічна культура, професійні та особистісні якості вчителя, рівень володіння мови, професійне самовдосконалення та саморозвиток.

Меню