Середня освіта (Російська мова і зарубіжна література) 2017

Код п/а Компоненти освітньої програми Робоча
програма
Силабус
Обов’язкові компоненти ОП
1.1. Цикл загальної підготовки
ОК 1.01. Філософія mini down logo  
ОК 1.02. Історія та культура України mini down logo  
ОК 1.03. Сучасні інформаційні технології mini down logo  
ОК 1.04. Вікова фізіологія та валеологія mini down logo  
ОК 1.05. Іноземна мова mini down logo  
ОК 1.06. Українська мова як іноземна mini down logo  
1.2. Цикл практичної підготовки
ОК 2.01. Психологія mini down logo  
ОК 2.02. Педагогіка mini down logo  
ОК 2.03. Науковий стиль мовлення mini down logo  
ОК 2.04. Вступ до літературознавства mini down logo  
ОК 2.05. Фольклор mini down logo  
ОК 2.06. Історія російської мови mini down logo mini down logo
ОК 2.07. Методика викладання російської мови mini down logo mini down logo
ОК 2.08. Методика викладання зарубіжної літератури mini down logo mini down logo
ОК 2.09. Сучасна російська літературна мова mini down logo 3 курс (I сем.)3 курс (II сем.)
4 курс (I сем.)
4 курс (II сем.)
ОК 2.10. Історія російської літератури mini down logo Друга пол. ХІХ ст.
Кінець ХІХ – поч. ХХ ст.
ОК 2.11. Історія зарубіжної літератури mini down logo ХІХ ст.
ХХ ст.
ОК 2.12. Практикум з орфографії і пунктуації mini down logo  
ОК 2.13. Практичний курс російської мови mini down logo  
ОК 2.14. Давня російська література mini down logo  
ОК 2.15. Вступ до мовознавства mini down logo  
ОК 2.16. Курсова робота з методики викладання мови/літератури mini down logo  
2. Вибіркові компоненти ОП
ВК 2.17. Практичний курс іноземної мови mini down logo  
ВК 2.18. Сучасна російська література: тенденції розвитку mini down logo mini down logo
ВК 2.19. Теорія і практика мовленнєвого спілкування mini down logo mini down logo
ВК 2.20. Методика викладання іноземної мови mini down logo mini down logo
ВК 2.21. Дитяча література з виразним читанням mini down logo  
ВК 2.22. Стилістика російської мови mini down logo mini down logo
ВК 2.23. Практикум з розвитку мовлення mini down logo  
ВК 2.24. Загальне мовознавство mini down logo mini down logo
ВК 2.25. Культура російського мовлення mini down logo mini down logo
ВК 2.26. Основи лінгвістичних досліджень mini down logo  
ВК 2.27. Зарубіжна література в культурологічному вимірі mini down logo mini down logo
ВК 2.28. Теорія літератури mini down logo mini down logo
3. Практична підготовка
1 Навчальна практика mini down logo  
2 Виробнича педагогічна практика  
4. Підсумкова атестація
1 Підсумкова атестація mini down logo  

Меню