Середня освіта (Російська мова і зарубіжна література) 2020

Код п/а Компоненти освітньої програми Робоча програма
Цикл загальної підготовки
ОК 1 Історія та культура України down logo
ОК 2 Філософія down logo
ОК 3 Українська мова (за професійним спрямуванням) down logo
ОК 4 Іноземна мова down logo
ОК 5 ІКТ down logo
ОК 6 Фізичне виховання down logo
Цикл професійної підготовки
ОК 7 Педагогіка down logo
ОК 8 Основи інклюзивного навчання down logo
ОК 9 Психологія down logo
ОК 10 Вікова фізіологія та здоров'я дитини down logo
ОК 11 Сучасна російська літературна мова down logo
ОК 12 Вступ до літературознавства down logo
ОК 13 Вступ до мовознавства down logo
ОК 14 Методика навчання російської мови down logo
ОК 15 Історична граматика down logo
ОК 16 Практикум з орфографії і пунктуації down logo
ОК 17 Російська література down logo
ОК 18 Зарубіжна література down logo
ОК 19 Вступ до спеціальності down logo
ОК 20 Методика навчання зарубіжної літератури down logo
ОК 21 Основи наукових досліджень в галузі освіти down logo
ОК 22 Курсова робота з психолого-педагогічних дисциплін down logo
ОК 23 Курсова робота з фахових дисциплін down logo
ОК 24 Курсова робота з методики навчання фахових дисциплін down logo
Практична підготовка
ПП 1 Навчальна педагогічна практика в середній школі down logo down logo
ПП 2 Навчальна педагогічна практика в закладах позашкільної освіти down logo
ПП 3 Навчальна соціолінгвістична практика down logo
ПП 4 Виробнича практика за профілем майбутньої професії down logo
Підсумкова атестація
ПА 1 Комплексний кваліфікаційний екзамен з російської мови та зарубіжної літератури, методики їх навчання, психолого-педагогічних дисциплін down logo

Меню