Історія факультету

Факультет іноземної та слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка – це розвинений осередок філологічної освіти та науки. Факультет умовно об’єднує відділення слов’янської філології та відділення іноземних мов.

Відділення слов’янської філології успадкувало багаторічну історію існування філологічного факультету (90 років!), його наукові та творчі традиції, які з року в рік неухильно примножує. Як окремий структурний підрозділ університету він існує з часу створення педагогічного університету – з 1933 року – є навчально-науковим та адміністративним підрозділом навчального закладу та покликаний формувати педагога-словесника, надаючи йому найширшу та найґрунтовнішу професійну підготовку, а саме: лінгвістичну, літературознавчу, організаційно-методичну та педагогічну.

Поважний вік дав факультету можливість досягти вагомих здобутків як у наукових галузях, так і у сфері красного письменства. В його історію увійшли імена відомих в Україні та поза її межами літературознавців Д.Білецького, Д.Наливайка, Б.Шнайдера, М.Мінакова, учених і письменників П.Гаврилова, П.Охріменка. Відомі літератори А.Гризун, В.Затуливітер, Ю.Царик, А. Семенюта, О.Столбін – випускники нашого факультету.

Сьогодні на відділенні слов’янської філології навчається близько 150 студентів денної форми навчання та більше 30 студентів заочної форми навчання.

Підготовка вчителів англійської мови розпочалася у Сумському державному педагогічному інституті імені А.С.Макаренка в 1957 році на відділеннях „українська мова і література та англійська мова”, „російська мова і література та англійська мова” філологічного факультету з щорічними наборами по 25 осіб на кожну спеціальність.

У 1962 році був створений факультет англійської мови як окрема структурна одиниця педагогічного інституту. Він став четвертим факультетом разом з філологічним, фізико-математичним та природничим факультетами. У 1975 році розпочалася підготовка вчителів двох іноземних мов – англійської та німецької, або французької мов.

У 1978 році факультет англійської мови перейменований у факультет іноземних мов. Першими деканами факультету були старший викладач Ф.М.Поборончук, кандидат педагогічних наук, доцент М.Н.Кравченко, старші викладачі Р.Д.Тішкова та М.К.Бобок, з 1979 до 1985 року – кандидат філологічних наук, доцент Н.І.Чернюк. З 1985 до 2005 року факультет очолював кандидат філологічних наук, доцент М.М.Дудченко. За цей час факультет став провідним у підготовці висококваліфікованих вчителів іноземних мов середніх навчальних закладів різного типу і форм власності.

Протягом десяти років (1994 – 2004) на факультеті безперервно працювали фахівці зі Сполучених Штатів Америки по лінії Корпусу Миру США в Україні та Інформаційного Агентства США (Білл Хуше, Пеггі Андерсон, Джейн Костанза, Меррі Енн Соммервіл, Ендрю Віктор, Віктор Чен). У 2005 році за запрошенням університету курс ділової англійської мови читав для студентів спеціаліст із США Джон Кларк. З 2007 року на кафедрі германської філології працює доброволець Корпусу Миру США Моніка Чунг, магістр освіти для дорослих (Університет Сіетла), бакалавр мистецтв (Університет штату Вашингтон). Робота викладачів із США сприяє активізації навчального процесу, підтриманню інтересу студентів до вивчення англійської мови.

У 2000 році створена бібліотека іноземної літератури, фонди якої постійно поповнюються завдяки Британській Раді, благодійним організаціям США та внескам випускників. У ній зібрано літературу іноземними мовами видавництв Англії, Німеччини, США, Франції.

У 2004 році за сприяння Посольства США створений Учительський Ресурсний Центр, який проводить значну роботу по запровадженню новітніх технологій навчання англійської мови. Керує центром старший викладач Н.Л.Голубкова та Ресурсний центр професійного розвитку учителя української мови і літератури, яким керує проф. О.М.Семеног.

Відділення слов’янської філології підтримує науково-освітні зв’язки із багатьма закордонними закладами вищої освіти, зокрема із Брестським державним університетом ім. О.С. Пушкіна. Студенти беруть участь у наукових конференціях вищих навчальних закладів цих країн і мають змогу публікувати свої наукові дослідження у закордонних виданнях.

Меню