Лабораторія українського фольклору

Наукові видання

Вийшов друком упорядкований керівником фольклорної лабораторії, кандидатом філологічних наук С.В. П’ятаченком збірник фольклорних записів відомого українського письменника, фольклориста і педагога Бориса Грінченка, зафіксованих ним протягом 1884–1885 рр. під час його учителювання в селі Нижня Сироватка під Сумами. До книги увійшли місцеві легенди, казки, пісні та весільний обряд, а також вірші Грінченка цього періоду та його оповідання «Без хліба», «Каторжна», «Непокірний», написані в цей час.

У передмові окреслено основні віхи життя й наукової діяльності Б. Грінченка та детально висвітлено нижньосироватський період його життя, який став важливим етапом у його педагогічній, фольклорно-етнографічній та письменницькій діяльності. У додатках вміщено також статті Л. Козар про фольклористичну діяльність Б. Грінченка та С. Маховської про особливості нижньосироватського весілля. Наприкінці подано укладений упорядником словник застарілих і діалектних слів, які трапляються в місцевих фольклорних творах. Книга містить ілюстративний матеріал, який стосується цього періоду життя Б. Грінченка, світлини школи, у якій він працював, та копії оригінальних рукописних записів нижньосироватського фольклору, які зберігаються в архіві Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАНУ.

Зібраний Б.Грінченком нижньосироватський фольклор був опублікований ним наприкінці ХІХ у чотиритомному збірнику етнографічних матеріалів серед записів з інших регіонів, який з того часу не передруковувався і давно став раритетом. Новизна і унікальність підготовленого С.В. П’ятаченком видання пов’язана із виокремленням та систематизацією фольклору цього села, його упорядкування та редагуванням відповідно до норм сучасної української мови, а також із комплексністю та висвітленням різних аспектів нижньосироватського етапу наукової і творчої діяльності Б. Грінченка.

ЗМІ та провідні фахівці з фольклору та грінченкознавства вже встигли схвально відгукнутися про вихід цієї книги, яка стане в нагоді дослідникам фольклору, зокрема слобідського, а також тим, хто цікавиться постаттю Б. Грінченка.

Меню