Новини факультету

Наукова діяльність здобувачів освіти: пріоритет майбутнього успіху

«Наукова діяльність здобувачів освіти: пріоритет майбутнього успіху». Низку питань з такої теми заняття розглядали спільно зі студентами 1 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) та запрошеною лекторкою.

Тетяна Шарова, доктор філологічних наук, професор, завідувачка сектору науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», зокрема, акцентувала увагу на таких позиціях:участь у конкурсах, олімпіадах, конференціях; формування освітньої траєкторії; онлайн-платформи для формування загальних і фахових компетентностей; заходи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», громадської організації «Інноваційні обрії України» для студентів; специфіка наукових робіт МАН. Секція: українська література.

Тетяна Михайлівна відповіла на численні запитання здобувачів освіти стосовно вибору теми наукового дослідження, пошуку джерельної бази, взаємодії з науковим керівником, практичного значення наукової роботи.

Щиро вдячні Тетяні Михайлівні за нові корисні ідеї й нагоду замислитися над вічними цінностями на шляху до успіху.

Участь українських філологів у міжнародній конференції

22 вересня 2022 року відбулася Міжнародна наукова конференція «Наукові рефлексії про Григорія Сковороду в ХХІ столітті».

Організатори: героїчний Харків, Харківська обласна державна адміністрація,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Варшавський університет.

Творчість Григорія Сковороди об’єднала відомих учених — мовознавців та літературознавців з українських та закордонних університетів та академічних установ,
представники яких виступили на пленарному й секційних засіданнях.

Викладачі кафедри української мови і літератури проф. Горболіс Л.М. та проф. О.М.Семеног, студенти ОПП Середня освіта. Українська мова і література взяли участь у секційних засіданнях, де також виступали фахівці з Інституту української мови НАН України, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, КНУ імені Тараса Шевченка, Чернівецького університету імені Юрія Федьковича, Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці ІІВолинського національного університету імені Лесі Українки, Львівської національної музичної академії. Звернули увагу ми також на комунікативні якості мовлення мовців – логічність (мовці точно вживали слова і словосполучення, правильно будували речення, уникали тавтології), змістовність (насиченість цінною інформацією),ясність (чітка дикція, розмірений темп), виразність, естетичність.

Нас зацікавили презентації « Моделювання образу Г.Сковороди в сучасних відеопроєктах» та «Слід Г.Сковороди у вишитих текстах на рушниках та скатерках». Наша команда презентувала спільний проєкт з кафедрою українознавства і лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С.
Сковороди.

Дякуємо організаторам та учасникам за цікаву конференцію присвячену українському філософу, просвітителю-гуманісту, поету Григорію Сковороді.

Гостьова лекція візит-професорки Лодзького університету(Польща)

Студенти спеціальності 014 Середня освіта. Українська мова і література мали змогу послухати лекцію Ромащенко Людмили Іванівни, доктора філологічних наук, професора, запрошеної професорки Лодзького університету(Польща) на тему «Українська література у світовому контексті». Модерувала заняття проф. Семеног О.М.

Ромащенко Людмила Іванівна - український літературознавець, критик, перекладач. Серед наукових пріоритетів — історія української, польської літератури, методика викладання, компаративістика, літературне краєзнавство, фольклористика, культурологія, соціологія.

Людмила Іванівна поділилася багаторічним досвідом вивчення наукових джерел, надала філологічні компаративні поради майбутнім вчителям-словесникам. У виступі оживали доля і творчість Тараса Шевченка, Івана Франка, Адама Міцкевича, багатьох інших видатних митців, наголосила на важливості професії українського філолога.

Катерина Княгицька, студентка

Настановна конференція з виробничої педагогічної практики на кафедрі англійської філології та лінгводидактики 

20 вересня 2022р. на платформі Zoom відбулася настановна конференція з виробничої педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти для магістрантів 2 курсу освітньо-професійної програми Середня освіта (Англійська мова і література) Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) Спеціалізація: 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка кафедри англійської філології та лінгводидактики Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Настановна конференція з питань виробничої практики

Фінальний рік навчання для студентів-магістрантів 2-го курсу розпочинається із виробничої педагогічної практики, тому перед її початком 19.09.2022 у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка відбулась настановна конференція

«Комунікативний підхід до навчання лексики та граматики англійської мови»

14.09.2022 р. на кафедрі англійської філології та лінгводидактики відбулася гостьова інтерактивна дуальна лекція «Комунікативний підхід до навчання лексики та граматики англійської мови», яку провели для студентів 3 курсу освітньо-професійної програми спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) шановні колеги з кафедри англійської філології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського:

Грантовий проєкт «Віртуальний викладач англійської мови» на факультеті іноземної та слов’янської філології

14 вересня 2022 року відбулася зустріч ректора Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Ю.О. Лянного, декана факультету іноземної та слов’янської філології А.М. Коваленка, заступника декана Т.М. Буренко, завідувача кафедри англійської філології та лінгводидактики В.В. Козлової з Лотті Бейкер – директоркою регіональних програм з викладання англійської мови Посольства США, Лілією Шило – помічницею аташе з питань культури Посольства США та Деборою Райнхарт, яка є висококваліфікованим фахівцем з досвідом викладання англійської мови як іноземної в ЗВО.

«Як розробляти та адмініструвати якісні тести з англійської мови»

Захід проводиться англійською мовою у форматі воркшопу. Його мета – під час вирішення практичних завдань ознайомити учасників з принципами розроблення та проведення тестів, що використовуються у класі/аудиторії.

Ми – доброчесні!

6 вересня 2022 року було проведено кураторську годину для студентів 331.2 групи (викладач – к. філол. н., доц. Буренко Т.М.) на тему "Академічна доброчесність як складова навчального процесу", на якій деталізували поняття академічної доброчесністі у навчальному закладі.

Меню