Кафедра теорії та практики романо-германських мов

Завідувач кафедри

ШКОЛЯРЕНКО
ВІРА ІВАНІВНА

доктор філологічних наук, професор

Детальніше

Науково-педагогічний склад

СОЛОЩЕНКО ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА

кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше

ХРИСТЕНКО ОКСАНА СЕРГІЇВНА

кандидат філологічних наук, доцент

Детальніше

БОЖКО ІРИНА СЕРГІЇВНА

кандидат філологічних наук,
старший викладач

Детальніше

ОРОБІНСЬКА РУСЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат філологічних наук, старший викладач

Детальніше

ШЕВЦОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

викладач

Детальніше

Сторінки історії
кафедри теорії та практики романо-германських мов

Кафедра теорії та практики романо-германських мов (ТПРГМ) забезпечує підготовку фахівців із німецької, французької та іспанської мов. З 1985 року кафедра німецької мови функціонує як окрема одиниця. У 1997 році кафедру було перейменовано на кафедру практики романо-германських мов. У 2008 році кафедра здобула назву теорії та практики романо-германських мов.

З 1975 року німецька мова викладається як друга іноземна мова на факультеті іноземних мов, із 1990 року – на філологічному факультеті. З вересня 2001 року було розпочато підготовку фахівців за спеціальністю вчитель німецької, англійської мови та зарубіжної літератури.

З 1995 року французька мова викладається як друга мова на факультеті іноземних мов. Ця спеціальність була відкрита спільними зусиллями Французького центру міста Харкова та Києва та викладачів вишу. З вересня 2001 року було  розпочато підготовку вчителів за спеціальністю «Французька та англійська мови». Починаючи з 2000 року представники французької Асоціації «Professeurs sans frontières» Арлетт Деріврі, Мішель Шарт’є, Сімон Буржа, Маїте Бена та інші, які є фахівцями у галузі французької мови та літератури, діляться своїм досвідом викладання французької мови з колегами Сумського педагогічного університету. Протягом багатьох років в університеті проходять іспити DELF. На даному етапі значна кількість студентів (приблизно третина) успішно складає іспити на отримання дипломів міжнародного зразка у Французькому центрі міста Харкова. Щорічно університет відвідують директори Французького центру міста Харкова та проводять семінари для викладачів та студентів з актуальних питань викладання французької мови. 

У рамках інтеграції України в європейську систему вищої освіти та співпраці в межах Болонського процесу на кафедрі працюють представники Центру Європейських ініціатив. Вони здійснюють консультативну роботу з питань системи вищої освіти франкомовних країн, та надають інформацію, щодо можливостей продовження навчання українських студентів у вищих навчальних закладах Франції, Бельгії, Канади. Французький центр надав можливість всім викладачам неодноразово пройти стажування у Франції у навчальних центрах міст Монпел’є, Бресту, Кан, Парижу.

У 1996 році в університеті створений Центр з вивчення французької мови. Викладачі кафедри беруть участь у розробці завдань, визначенні порогового балу, оцінюванні робіт Зовнішнього незалежного оцінювання знань учнів, входять до складу робочих груп по розробці програм підготовки методистів та вчителів французької мови згідно Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, ведуть наукову та перекладацьку діяльність.

Протягом десяти років  викладачі та студенти  підтримують тісні зв’язки із французьким Альянсом міста Харкова, завдяки якому багато студентів мають можливості продовжувати навчання в університетах Франції.

Нові горизонти для розвитку університету та поширення вивчення французької мови в регіоні відкрив цьогорічний візит представників Французької Республіки в Україні – аташе з питань співробітництва в галузі французької мови Посольства Франції в Україні пана Фабріса Пето, та аташе з питань наукового та університетського співробітництва Посольства Французької Республіки в Україні пана Сільвена Ріголле.

В ході зустрічі було презентовано можливості міжнародної співпраці України та Франції, окреслено плани подальшої взаємодії між нашим університетом та Institut français d’Ukraine і Alliance française. Французькі гості познайомили українських педагогів з сучасними платформами для вивчення та викладання французької мови, а також запропонували можливості стажування в Україні та за кордоном. У ході зустрічі йшлося також про працевлаштування студентів нашого університету на французьких підприємствах. «Франція дуже зацікавлена в кваліфікованих спеціалістах зі знанням французької мови. На сьогодні Франція посідає перше місце за кількістю створених робочих місць у Східній Європі», – зазначив Фабріс Пето. Сільвен Ріголле наголосив на необхідності посилення наукової співпраці між університетами.

Так, результатом зустрічі стали спільні плани: запрошення лектора з Франції для роботи зі студентами французького відділення; проведення міжнародної конференції «Перспективи співробітництва України та Франції в галузі освіти»; можливість отримання українськими студентами подвійних дипломів; мовні стажування для широкого загалу; участь університету у заходах Посольства Франції,  Institut français d’Ukraine і Alliance française.

Протягом 2002–2003 років на базі кафедри ТПРГМ було здійснено набір першої експериментальної групи студентів з трирічним терміном вивчення іспанської мови. Так, з 2005 року кафедра ТПРГМ здійснює підготовку фахівців на курсах з іспанської мови. За умови наявності базової освіти за освітнім рівнем ОКР «Бакалавр» випускники курсів отримують сертифікат, що засвідчує володіння іспанською мовою на рівні (В1–В2) та надає їм право викладати іспанську мову в освітніх закладах України. Крім того, випускники курсів мають можливість скласти міжнародний мовний іспит DELE, щодо рівня іспанської мови, результати якого визнані в усьому світі або пройти ЗНО з іноземної (іспанської) мови та скористатися отриманим сертифікатом для вступу до профільної магістратури у вишах України. Випускники курсів з іспанської мови працюють перекладачами, викладачами, вчителями іспанської мови в мовних школах міста Суми та України, стають співробітниками міжнародних організацій та об’єднань.

У межах міжнародного співробітництва кафедра ТПРГМ співпрацює з міжнародними освітніми організаціями країн Європейського співтовариства, зокрема: інститутом імені Гете (Німеччина), товариством Захід-Схід (Австрія) та фондом імені Р. Боша (Німеччина) та Німецькою службою академічних обмінів (ДААД) (Німеччина).

У 2004 році за сприяння фонду імені Р. Боша (Німеччина) було відкрито лекторат, що уможливило перебування лектора Йоганни Бреутігам строком на 1–2 роки. Метою перебування лектора стало подолання бар’єру між Східною і Західною Європою шляхом безпосередніх міжкультурних обмінів, знайомство представників молодшої генерації з реаліями життя в Україні, проведення методичних семінари для викладачів, практичних занять з німецької мови для студентів, викладів та вчителів шкіл міста Суми та області.

У 2005 році на кафедрі ТПРГМ проходив стажування лектор Німецької служби академічних обмінів (DAAD) Матіас Цілліх. Лектором було проведено тестування студентів германістів вишу щодо рівня володіння німецькою мовою з метою наданням кращим з них, стипендій на навчання у мовних школах та вишах Німеччини.

У 2010 році за сприяння фонду імені Р. Боша було запрошено магістра Штефані Гайденр. Метою перебування лектора стало проведення профільної роботи з напрямку «Освіта дорослих», а саме: викладання німецької мови, країнознавства та основних аспектів інтеркультурної компетенції для студентів, що вивчають німецьку як основний предмет та проведення заходів щодо підвищення кваліфікації викладачів університету. Під час роботи на кафедрі ТПРГМ пані Ш. Гайденр було впроваджено низку пілотних проектів, метою яких стало розширення загальноосвітньої, лінгвокомунікативної та соціокультурної компетенцій студентів вишу, зокрема «Кіноклуб» (трансляція сучасних німецьких фільмів) та «Selbsauslöser» («Фото як історичне джерело») (міжвузівський проект за участю Миколаївського та Дніпропетровського гірничого університету щодо впровадження інноваційних технологій з використанням Інтернету та комп’ютера у процесі вивченні німецької мови). За результатами міжвузівського проекту «Selbsauslöser» було опубліковано статтю німецькою мовою в журналі «Vitamin. de» №49 2011/ІІІ.

У 2011 році на кафедрі ТПРГМ проходили стажування Людмила Торно та Лаура Габер, випускники факультету культурології університету Віадріна. Л. Торно та Л. Габер започаткували театральну студію та провели театральну прем’єру за участю хору «Свято Великодня». Крім того, пані Л. Габер було розпочато творчий проект «Mein Brief» «Мій лист» щодо оформлення та написання статей з актуальних проблем молоді у ХХІ столітті. Результатом роботи стало опублікування низки статей у газеті міста Інгольштадт (Німеччина).

У 2013-2014 роках на кафедрі ТПРГМ працювала лектор фонду імені Р. Боша Барбара Бауш. Метою перебування лектора стало викладання німецької мови, літератури та країнознавства німецькомовних країн. Зусиллями Б. Бауш було вперше відкрито клуб знавців німецької мови для учеників, студентів, вчителів та викладачів міста Суми та області на базі обласної універсальної наукової бібліотеки. Під час роботи на кафедрі ТПРГМ лектором вперше було створено танцювальний проект «Sind wir noch zusammen?» «Ми ще разом?», у якому взяли участь студенти вишів міста Суми, учні шкіл та гімназій та викладачі університету. У квітні 2014 року у межах міжнародного проекту «Lesen von Bildern» «Читаємо з картин» у м. Могилев (Білорусія) під керівництвом лектора студенти СумДПУ імені А. С. Макаренка презентували творчі проекти щодо вміння розуміти і тлумачити художні твори, зокрема картини. Б. Бауш ініціювала листування молоді України та Німеччини з актуальних політичних проблем в світі «Stimmen aus der Ukraine – Stimmen aus Deutschland».

У 2015-2016 роках на кафедрі ТПРГМ працював лектор фонду імені Р. Боша Габрієль Волькенфельд. Метою перебування лектора стало впровадження інноваційних методів викладання німецької мови як іноземної для студентів германістів. Пан Г. Волькенфельд працював над формування літературної компетентності у студентів, що передбачає уміння аналізувати та інтерпретувати твори німецькомовної літератури з урахуванням їх інтеркультурних та лінгвокраїнознавчих особливостей.

У 2017 році у межах реалізації «Меморандуму про співпрацю між Міністерством освіти України та Німецькою службою академічних обмінів (DAAD)», що передбачав відкриття офісу DAAD у Києві та з метою дослідження рівня актуальності вивчення та поширеності німецької мови серед студентів СумДПУ імені А. С. Макаренка було організовано зустріч між ректором СумДПУ імені А. С. Макаренка, кандидатом педагогічних наук Лянним Ю. О. та керівником Інформаційного центру DAAD у Києві, доктором Гізелою Ціммерманн за сприяння лектора Німецької служби академічних обмінів (DAAD) Карстеном Грюнвальдтом, декана факультету іноземної та слов’янської філології кандидата філологічних наук, доцента Коваленка А. М. та завідувача кафедри теорії та практики романо-германських мов кандидата педагогічних наук, доцента Солощенко В. М. Завдяки перемовинам було розроблено можливості щодо подальшої співпраці, а саме: інформування та консультація про систему вищої освіти у ФРН, про можливості навчання у ФРН та отримання стипендії; організація та проведення конкурсу на отримання стипендій DAAD (інформація, розсилка заяв, консультації, прийом документів та інше); підтримка контактів із колишніми стипендіатами DAAD (інформування, запрошення на зустрічі стипендіатів та інше); консультації представників німецьких університетів, які навчаються або проводять дослідження в Україні; підтримка контактів із німецькими та українськими ВНЗ, факультетами та інше (наприклад: інформаційні доповіді у ВНЗ, консультації у рамках міжвузівського партнерства); співпраця з Міністерством освіти України, Посольством ФРН та інше; співпраця з іншими представництвами німецьких організацій у галузі освіти (Інститут ім. Гете, ЦФА та інші); співпраця з лекторами DAAD, які працюють в Україні.

Завдяки співпраці між кафедрою ТПРГМ та німецькою службою академічних обмінів (DAAD) відбувається залучення студентів до міжнародних стипендіальних програм, зокрема студентка другого курсу Шамрай К. В. бере участь у міжнародній студентській програмі «Ost und West» за сприяння (DAAD).

У 2017 році було підписано договір про співробітництво між ректором СумДПУ імені А. С. Макаренка та Німецькою службою академічних обмінів (DAAD) за сприяння декана факультету іноземної та слов’янської філології кандидата філологічних наук, доцента Коваленка А. М. та завідувача кафедри теорії та практики романо-германських мов кандидата педагогічних наук, доцента Солощенко В. М. Цей договір було укладено з метою удосконалення освітнього процесу, наукового співробітництва, розширення творчих зв’язків, встановлення ділових контактів, підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників, інтеграції у світову систему вищої університетської освіти, обміну інформацією щодо навчально-методичного забезпечення процесу вивчення студентською молоддю іноземної мови, зокрема німецької. Міжнародне співробітництво здійснюється за планом спільних навчально-наукових, профорієнтаційних, спортивно-оздоровчих та культурно-мистецьких заходів. Договором передбачені та проводяться такі основні види діяльності, а саме: набуття науково-педагогічним колективом кафедри знань щодо сучасних методик навчання майбутніх вчителів-філологів іноземним мовам, зокрема німецькій; обмін інформацією щодо навчально-методичного забезпечення процесу вивчення студентською молоддю іноземної мови, німецької зокрема; розвиток мовної компетентності студентів та педагогічних, науково-педагогічних працівників; впровадження у навчальний процес розробок у галузі мовної освіти; проведення спільних наукових досліджень і розробок у галузі мовної освіти майбутніх фахівців освітньої галузі.

З 2017 року на кафедрі ТПРГМ працює лектор Німецькою службою академічних обмінів (DAAD) Карстен Грюнвальдт. Метою перебування лектора є формування іншомовної комунікативної компетентності та міжкультурної соціальної компетенції студентів германістів, що передбачає подолання існуючих стереотипів, виховання толерантності по відношенню до представників інших культур, розширення обсягу лінгвокраїнознавчих та країнознавчих знань за рахунок нової тематики та проблематики мовленнєвого спілкування з урахуванням специфіки обраного профілю; поглиблення знань про країну або про країни мова яких вивчається, їх науку та культуру, історичні та сучасні реалії, суспільних діячів, місце цих країн в світовому суспільстві та в світовій культурі, про взаємовідносини з нашою країною; розширення обсягу лінгвістичних та культурних знань, навиків та вмінь, пов’язаних з адекватним використанням мовних засобів, а також правил мовленнєвої та немовленнєвої поведінки відповідно до норм, які прийняті в країні мови, яка вивчається.

Робота лекторів з Німеччини сприяє активізації навчального процесу, підтримує інтерес студентів до вивчення іноземної (німецької) мови. Одночасно відбувається систематичне оновлення бібліотечного фонду факультету оригінальною художньою і навчально-методичною літературою.

Випускники кафедри працюють у загальноосвітніх школах І-Ш ступенів, ліцеях, гімназіях і коледжах міста Сум та області, в багатьох загальноосвітніх закладах України. Найбільш талановиті поповнюють ряди науковців, працюють викладачами у Сумському державному університеті, Українській академії банківської справи, Аграрному національному університеті, навчаються в аспірантурі. Отримані знання дозволяють випускникам працювати фахівцями з мови не тільки в закладах освіти, але й в інших установах. Позитивна оцінка випускників з боку навчальних та державних офіційних установ, які  співпрацюють з кафедрою засвідчує, що колектив успішно справляється з поставленими завданнями.

За останні роки збільшилася географія прийому: на спеціальність «французька мова» та «німецька мова» зараховуються абітурієнти, які вивчали в школі англійську мову як основну іноземну. Такий підхід дає можливість кожному вступити на дану спеціальність незалежно від мови, яку він вивчав у школі.

40002, м. Суми, вул. Роменська, 87,

каб. 156 (секція: німецька мова) та каб. 336 (секція: французька мова)

E-mail: [email protected]

Тел: (0542) 68-59-21

Меню