Матеріально-технічне забезпечення

Освітня діяльність

За факультетом іноземної та слов’янської філології закріплено 20 навчальних аудиторій. Для студентів обладнано навчально-методичний комплекс, до складу якого входять:

Кабінети української літератури, української мови, зарубіжної літератури, загального та російського мовознавства, кабінет іноземних мов, в яких є вся необхідна література для підготовки до занять.

На факультеті створено творчу лабораторію по вивченню фольклору Слобожанщини.

Кабінет іноземних мов забезпечує навчальний процес необхідною методичною та навчальною літературою (підручниками, журналами, довідковою та іншою літературою), а також обслуговує студентів під час їх самостійної роботи. Він обладнаний 2 комп’ютерами, принтером і сканером.

Бібліотека іноземної літератури нараховує понад 3000 примірників оригінальної художньої літератури, книг з географії, історії, культури, освіти, економіки, мистецтва, спорту країн, мови яких студенти вивчають. Це видання США, Великої Британії, Німеччини та Франції. Фонд бібліотеки постійно поповнювався завдяки Британській Раді, благодійним фондам Сполучених штатів Америки International Book Project та Darien Books Ltd., а також благодійним внескам випускників факультету.

На базі факультету іноземної та слов’янської філології функціонує 5 аудиторій, які обладнані мультимедійними комплексами, що повністю відповідає технологічним вимогам щодо забезпечення та впровадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Учительський ресурсний центр, створений за сприяння Посольства Сполучених Штатів Америки завдяки ст.викладачеві Голубковій Н.Л. і одержаному нею гранту, обладнаний комп’ютером, стаціонарним ксероксом, принтером, відеотехнікою. Вся ця техніка активно використовується як під час проведення занять з практики англійської мови, так і під час проведення семінарів для студентів та вчителів англійської мови шкіл м. Суми та Сумської області. Учительський ресурсний центр має також багато оригінальної літератури з країнознавства та інших довідкових і навчально-методичних матеріалів. Учительський ресурсний центр підключений до мережі Інтернет.

Навчально-методичний кабінет української мови і літератури нараховує близько 1500 примірників навчально-методичної літератури: 200 словників, понад 150 довідників, 500 навчальних та навчально-методичних посібників, 150 збірників вправ, диктантів, тестів із сучасної української літературної мови, історії мови, історичної граматики, старослов’янської мови, методики навчання української мови. Наявність 300 примірників творів оригінальної художньої літератури, 200 літературознавчих посібників, навчальних посібників з історії української літератури, дитячої літератури, фольклору, вступу до літературознавства, українознавства та виразного читання.

Меню