Кваліфікаційні роботи

Освітня діяльність

2023 рік

Доступ до повнотекстових електронних версій кваліфікаційних робіт є обмеженим. Для отримання доступу до повнотекстових документів зверніться на кафедру іноземних мов СумДПУ імені А. С. Макаренка за адресою: gerfil@sspu.edu.ua

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) денна форма навчання:

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) заочна форма навчання:

035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) денна форма навчання:

2022 рік

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) денна форма навчання:

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) заочна форма навчання:

Меню