Профорієнтаційна робота

Освітня діяльність

Факультет іноземної та слов’янської філології співпрацює:

  • зі школами, ліцеями, гімназіями, коледжами міста й області;
  • із Малою академією наук Сумської області;
  • з провідними фахівцями академічних установ та навчальних закладів України;
  • Сумським обласним інститутом післядипломної освіти.

Контингент студентів як денної так і заочної форм навчання формується на багатоступеневій основі. Викладачами та студентами проводиться профорієнтаційна робота в школах під час педагогічної практики та участі у міських та обласних олімпіадах з англійської мови. Основне поповнення контингенту студентів – це випускники загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, класичної гімназії, гімназії №1 м. Суми, ліцейних класів м. Конотопа і Шостки, Лебединського педучилища та Путивльського педагогічного коледжу.

Викладачі проводять професійно-орієнтаційну роботу серед учнівської молоді та студентів випускних курсів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. До цієї роботи залучаються студенти факультету під час проходження педагогічної практики в навчальних закладах освіти, та ті студенти, які працюють у школах міста й області на посадах вчителів української, російської та іноземних мов. Викладачі факультету беруть участь у проведенні обласних учнівських олімпіад з іноземних мов. Ряд викладачів працюють безпосередньо у школах вчителями іноземних мов.

Підготовка абітурієнтів до вступу за відповідними напрямами здійснюється шляхом навчання їх на факультеті довузівської підготовки за вечірньою та очно-заочною формою, а також шляхом навчання майбутніх студентів на підготовчому відділенні. Щороку на підготовчому відділенні університету навчається понад 100 учнів шкіл, ліцеїв і гімназій міста Суми та Сумської області, які зараховуються за результатами вступних письмових тестів.

Таким чином, постійно збільшується кількість абітурієнтів, які пройшли довгу професійну підготовку за різними формами навчання. Це сприяє якісному формуванню контингенту студентів перших курсів. Щорічно на І курс зараховується 40% від планових місць державного замовлення тих абітурієнтів, які направляються на навчання згідно з цільовою підготовкою вчителів різних мов для шкіл сільської місцевості.

Магістранти Клешніна С., Чирченко Р., Німенко Т., Воропай О. провели декілька зустрічей зі здобувачами вищої освіти ОС Бакалавр (241 група), під час яких порушувалося питання продовження навчання за ОС Магістр. Студенти 241 групи зацікавилися навчанням за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова) підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні, яка зорієнтована на оволодіння фундаментальними знаннями фахових дисциплін та навичками навчання української мови і літератури, англійської мови в ЗЗСО, ураховує новітні вимоги щодо зв’язку теоретичних знань із практичним застосуванням в освіті через проходження виробничої (педагогічної) практики, формує фахівців, здатних застосовувати набуті знання і генерувати нові ідеї.

izobrazhenie viber 2020 12 14 16 38 19 89cdf

Меню