Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова) 2018

Освітні компоненти
Дисципліна Анотація Робоча програма НМК Презентація
1. Обов’язкові навчальні дисципліни
Філософія освіти   down logo    
Основи інклюзивної освіти   down logo    
Актуальні питання інноваційного розвитку освіти   down logo    
Психологія освіти   down logo    
Англійська мова   down logo    
Теорія мови   down logo    
Сучасна риторика   down logo    
Теорія літератури   down logo    
Сучасна українська мова: актуальні питання   down logo    
Стильові тенденції в літературі кн. ХХ-ХХІ ст.   down logo    
Методика викладання української літератури у ЗВО   down logo    
Методика викладання української мови у ЗВО   down logo down logo  
Український літературний процес кінця ХХ – початку ХХІ століття та його вивчення в школі   down logo    
2. Вибіркові навчальні дисципліни
Інформаційні технології в освіті   down logo    
Мультимедія в освіті   down logo    
Питання традицій і новаторства української літератури в шкільній освіті down logo down logo   down logo
Індивідуальний стиль письменника down logo down logo   down logo
Шістдесятництво як літературно-мистецьке явище down logo down logo   down logo
Література української діаспори down logo down logo   down logo
Наукова спадщина українських мовознавців ХХ століття крізь призму шкільної освіти down logo down logo   down logo
Українська граматика: традиційні й нові підходи down logo down logo   down logo
Культура наукової мови down logo down logo down logo down logo
Академічна культура педагога-дослідника down logo down logo   down logo
Аспекти вивчення української філософської лірики down logo down logo   down logo
Порівняльне літературознавство в системі літературної освіти школярів down logo down logo   down logo
3. Практична підготовка
Виробнича педагогічна практика у загальноосвітніх закладах   down logo    
Асистентська практика у ЗВО   down logo    
4. Підсумкова атестація
Підсумкова атестація   down logo    

Меню