Середня освіта (Французька та англійська мови) 2020

Компоненти ОПП

Дисципліна Робоча програма Силабус Презентація
Обов’язкові компоненти ОПП
Філософія down logo    
Історія та культура України down logo    
Українська мова за професійним спрямуванням down logo    
Основи охорони праці та БЖД down logo    
Основи інформаційних технологій та ТЗН down logo    
Вікова фізіологія і шкільна гігієна down logo    
Психологія (загальна психологія, вікова та педагогічна психологія) down logo    
Педагогіка down logo    
Вступ до мовознавства down logo    
Латинська мова down logo    
Історія мови down logo down logo  
Теоретична фонетика down logo down logo  
Теоретична граматика down logo down logo  
Стилістика down logo down logo  
Лексикологія down logo down logo  
Загальне мовознавство down logo    
Світова література з методикою її викладання down logo    
Практика усного та писемного мовлення (французька) down logo down logo  
Практична фонетика down logo    
Практична граматика down logo down logo  
Країнознавство down logo down logo  
Методика викладання іноземних мов down logo down logo  
Курсова робота з теоретичних дисциплін іноземної філології down logo    
Вибіркові компоненти ОПП
Друга іноземна мова (англійська) down logo down logo  
Теоретичний курс з англійської мови down logo down logo down logo
Країнознавство англомовних країн down logo   down logo
Основи наукових досліджень down logo   down logo
Спецкурс з літератури країни основної мови down logo   down logo
Інтерпретація художнього тексту down logo   down logo
Логіка down logo    
Етика, естетика down logo    
Історія зарубіжної культури down logo    
Соціологія down logo    
Основи правознавства down logo    
Практична підготовка
Педагогічна практика (навчальна) down logo    
Виховна практика в літніх оздоровчих таборах down logo    
Виробнича педагогічна практика в школі down logo    
Наскрізна програма практики down logo    
Підсумкова атестація
Комплексний кваліфікаційний екзамен (письмовий) з теорії та практики французької мови та методики її викладання, світової літератури та психолого-педагогічних дисциплін


down logo    

Меню