Середня освіта (Німецька та англійська мови) 2020

Компоненти ОПП 2016

Дисципліна Робоча
програма
Силабус Презентація
Обов’язкові компоненти ОП
Філософія down logo    
Історія та культура України down logo    
Українська мова за професійним спрямуванням down logo    
Основи охорони праці та БЖД down logo    
Основи інформаційних технологій та ТЗН down logo    
Вікова фізіологія і шкільна гігієна down logo    
Психологія (загальна психологія, вікова та педагогічна психологія) down logo    
Педагогіка down logo    
Вступ до мовознавства down logo    
Латинська мова down logo    
Історія мови down logo down logo  
Теоретична фонетика down logo down logo  
Теоретична граматика down logo down logo  
Стилістика down logo down logo  
Лексикологія down logo down logo  
Загальне мовознавство down logo    
Світова література з методикою її викладання down logo    
Практика усного та писемного мовлення (німецька) 1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
1 курс
2 курс
3 курс

4 курс
 
Практична фонетика 1 курс
2 курс
1 курс
2 курс
 
Практична граматика 1 курс
2 курс
3 курс
1 курс
2 курс
3 курс
 
Країнознавство down logo down logo  
Методика викладання іноземних мов down logo down logo  
Курсова робота з теоретичних дисциплін іноземної філології mini down logo    
Вибіркові компоненти ОП
Друга іноземна мова (англійська) mini down logo mini down logo  
Англійська мова за професійним спрямуванням mini down logo mini down logo  
Теоретичний курс з англійської мови  down logo down logo  
Країнознавство англомовних країн down logo down logo  
Основи наукових досліджень down logo down logo  
Методологія наукового аналізу down logo down logo  
Спецкурс з літератури країни основної мови down logo down logo  
Література країни основної мови: теорія та методологія down logo down logo  
Інтерпретація художнього тексту down logo down logo  
Філологічний аналіз тексту down logo down logo  
Логіка down logo    
Етика, Естетика down logo    
Історія зарубіжної культури down logo    
Соціологія down logo    
Основи правознавства   down logo    
Практична підготовка
Педагогічна практика (навчальна) down logo    
Виховна практика в літніх оздоровчих таборах down logo    
Виробнича педагогічна практика в школі down logo    
Підсумкова атестація
Комплексний кваліфікаційний екзамен (письмовий) з теорії та практики німецької мови та методики її викладання, світової літератури та психолого-педагогічних дисциплін down logo    

Меню